ธนาคารออมสิน แจ้งแรงงานนอกระบบฯ ขอรับชดเชย 5 พันบาท โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร

29 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 217

        ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมาตรการเยียวยาด้วยการชดเชยรายได้แก่แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด Covid-19 โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนต่อต่อกัน (เมษายน-มิถุนายน 2563) 

        ธนาคารออมสิน ขอแจ้งว่า ได้ให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านเว็บไซตเราไม่ทิ้งกัน.com ในเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

         โดยเมื่อลงทะเบียนเสร็จและมีการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่แจ้งไว้

         ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารออมสินเพื่อติดต่อใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสามารถลงทะเบียนที่บ้านผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ได้เลย เพื่อให้สอดคล้องต่อคำแนะนำของรัฐบาล ซึ่งไม่ต้องการให้ประชาชนมาอยู่ใกล้ชิดกัน แออัด หรือรวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว