กรมประมง จัดระบบควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรค COVID-19 อย่างเข้มงวด ย้ำขณะนี้ยังไม่พบการระบาดของโรคในสัตว์น้ำ

29 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 192

        นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้มีการออกประกาศกรมประมง  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเข้มงวด  ทั้งยังติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคในกลุ่มเกษตรกรชาวประมง  เช่น จัดให้มีการคัดกรองลูกเรือประมง คนประจำเรือในช่วงเวลาเข้า-ออก ท่าเทียบเรือ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือประมงในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในกลุ่มลูกเรือประมงบริเวณท่าเทียบเรือของตนเอง แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เตรียมรับสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้น ส่งเสริมการค้าสินค้าสัตว์น้ำผ่านระบบตลาดออนไลน์ให้แก่กลุ่มเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาด 

        ขณะที่ข้อกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ในสัตว์น้ำนั้น ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการตรวจพบโรคโควิด-19  ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแต่อย่างใด 

 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว