สรรพสามิตฯ เลย ส่งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ 3,000 ลิตร สู้ภัยโควิด 19

26 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 98

            วันนี้ (26 มีนาคม 63) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม จากนางภาวนา เกียรติชูศักดิ์ สรรพสามิตพื้นที่เลย

            โดยการมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 ตามนโยบายของนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ที่ต้องการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

            นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์ สรรพสามิตพื้นที่เลย เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ได้รับการจัดสรรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมจากกรมสรรพสามิต จำนวนทั้งสิ้น 3,000 ลิตร (สามพันลิตร) ซึ่งสำนักงานสรรพสามิตรพื้นที่เลย ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จำนวน 2,500 ลิตร ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อนำไปใช้ในทางสาธารณสุข โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นำไปจัดสรรแจกจ่ายไปยังจุดต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ของจังหวัดเลย และส่วนที่ 2 จำนวน 500 ลิตร (ห้าร้อยลิตร) จะนำไปมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐตามเหตุผลและความจำเป็นต่อไป

            ส่วนในกรณีที่มีผู้ประสงค์ต้องการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับหรือแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค ทำใช้เอง หรือทำขาย ขณะนี้มีประกาศกรมสรรพสามิตรองรับหรืออำนวยความสะดวก โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราศูนย์ ทั้งนี้ผู้ซื้อหรือหน่วยงานจะต้องติดต่อประสานงานโดยตรงกับทางโรงงาน หรือบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย โทร. 0-4281-1030 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราทธ์ ว่องการดี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เลย