เทศบาลนครตรังระดมกำลังทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน

26 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 73

        วันนี้ (26 มี.ค.63) นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะบริเวณศาลาที่พักและที่นั่งจุดต่างๆ บริเวณสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ

        ทั้งนี้ เทศบาลนครตรังได้ขอความร่วมมือประชาชน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน กินร้อน ช้อนกลางตัวเอง ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ/แอลกฮอล์ติดตัว โดยเฉพาะการอยู่ในสถานที่ที่มีคนเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก เช่น หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
#เทศบาลนครตรังระดมกำลังทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ #เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง