กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “สัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัส Covid – 19”

26 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 103

กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “สัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัส Covid – 19” 


    พลเรือเอกชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัส COVID-19” โดยร่วมกับ อำเภอสัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทราบถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนตัว Self Guarantee การอยู่บ้านเพื่อควบคุมหรือลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค คือ Home Guarantee รวมทั้งแนะนำมาตรการ Social Distance ร่วมกับมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนด สำหรับการดำเนินงานของทุกภาคส่วนจะมุ่งเน้นอีกเรื่องคือ การรักษาแหล่งอาหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในปัจจัย 4 ที่ใช้ในการดำรงชีพ โดยเฉพาะการทำให้ตลาดต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบปลอดภัยจากเชื้อโรค เพื่อให้ประชาชนที่อยู่บ้านเดินทางออกไปจัดซื้ออาหารเพื่อการบริโภคจากแหล่งที่ปลอดภัยแล้วนำมารับประทานที่บ้าน

    

      โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะตลาด ที่ประชาชนไปใช้บริการ ทางเดินเท้าบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ การแจกสิ่งของจำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : หยดธรรม  สุทธารมณ์

ผู้เรียบเรียง : อรวรรณ วงศาโรจน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว