ทน.ตรัง ขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จัดทำหน้ากากทางเลือก เพื่อแจกประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครตรัง

26 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 114

เทศบาลนครตรัง ขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จัดทำหน้ากากทางเลือก เพื่อแจกประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครตรัง

          วันนี้ (26 มีนาคม 2563) นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า จากนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชน มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการอบรม และจัดทำหน้ากากผ้าให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการป้องกันโรคด้วยตนเอง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการป้องกันโรคของประชาชนทั่วไป ในสภาวะที่หน้ากากอนามัยขาดแคลน ซึ่งหน้ากากอนามัยดังกล่าว สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ

          ทั้งนี้ เทศบาลนครตรัง ขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยการจัดทำหน้ากากทางเลือก เพื่อแจกประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครตรัง โดยตั้งเป้าสิ้นเดือนมีนาคมต้องผลิตหน้ากากทางเลือกให้เสร็จ 10,000 ชิ้น เพื่อแจกให้กับกลุ่มเสี่ยง เด็ก และผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือไปยังประชาชน จิตอาสา ที่ตัดเย็บผ้าเป็น เพื่อผลิตให้ได้ตามเป้า และจะเร่งผลิตให้ครบตามจำนวนประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครตรัง ต่อไป นอกจากนี้ ยังตัดเย็บหน้ากากทางเลือก เพื่อแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เจ้าหน้าที่ประจำรถขนขยะ และเจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ เป็นต้น


#เทศบาลนครตรัง #ขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย #หน้ากากทางเลือก #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง