กลุ่มแม่บ้าน อสม.ประชาชนจิตอาสา ต.ธารน้ำทิพย์ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันตนเอง และเตรียมแจกให้กับประชาชนในพื้นที่สวมใส่ป้องกันโรคไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID-19) ได้อย่างทั่วถึง

26 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 80

        วันนี้ (26 มี.ค.63) นายมะอูโซะ สาลัง นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ พร้อมด้วย นายสุขสันต์ โกไศยกานนท์ ท้องถิ่นอำเภอเบตง ได้ลงพื้นที่ป้อมจาเราะซูซู หมู่ที่ 4 ตำบลธารน้ำทิพย์ ให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้าน อสม. ผู้นำท้องที่ จิตอาสา ที่ได้ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันตนเอง และเตรียมแจกให้กับประชาชนในพื้นที่สวมใส่ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างทั่วถึง 

        นายสุขสันต์ โกไศยกานนท์ ท้องถิ่นอำเภอเบตงกล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการ "พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)" เพื่ออบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองให้กับประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่ โดยมีทีมวิทยากร ครู ก. ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้งไว้แล้ว และผ่านการอบรมทำหน้าที่ในการบรรยายให้ความรู้และสาธิตถ่ายทอดการจัดทำหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนสามารถทำหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ป้องกันตนเองได้อย่างน้อย 1 ชิ้น/คน
#กลุ่มแม่บ้าน อสม.ประชาชนจิตอาสา ต.ธารน้ำทิพย์ #ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันตนเอง #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อดินันท์ มะลี

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.เบตง จ.ยะลา