จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และกิจกรรมจิตอาสา

26 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 104

          นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้

          1.จัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และเวลา 13.00 น. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ย่านการค้าตลาดชุมชน ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

          และ 2.จัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน (เชิงเขาแก่นจันทน์) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และเวลา 10.15 น. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วิหารพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (บนเขาแก่นจันทน์) และสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน (เชิงเขาแก่นจันทน์) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
#จังหวัดราชบุรี #กำหนดจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกฯ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชุติมา แจ้งดอนไพร

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี