พระราชสาส์นแสดงความยินดี

25 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 82

        ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ (Mr. Hage Gottfried Geingob) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบียเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ดังนี้

        ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบียเป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนามิเบีย

        ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนของท่าน ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐนามิเบีย จะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รติมา วงค์ทวีทรัพย์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย