วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนวัดเขตปกครองหนใต้ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทโพชฌังคปริตร

25 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 1038

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนวัดเขตปกครองหนใต้ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทโพชฌังคปริตร เสริมกำลังใจคนไทยให้ผ่านพ้นโรค COVID-19

          วันนี้ (25 มี.ค. 63) เวลา 16.30 น. ที่พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนของวัดเขตปกครองหนใต้ ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทโพชฌังคปริตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญและกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ มีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 25 รูป

          โดยประกอบพิธีพร้อมกับวัดส่วนกลาง และวัดภูมิภาค รวม 9 วัด ตามมติมหาเถรสมาคม มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งเป็นพิธีภายในวัดไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมพิธีที่วัด สนองนโยบาย Social Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 แต่ได้ถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

          ทั้งนี้ ในพระไตรปิฎก เล่าว่า บทสวดมนโพชฌังคปริตร เป็นธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เกี่ยวกับปัญญาเป็นธรรมชั้นสูง ทำใจให้สว่าง สะอาดผ่องใส ซึ่งสามารถช่วยรักษาใจ ที่สัมพันธ์กับร่างกาย เป็นเหตุให้เชื่อกันว่ามนต์บทนี้ช่วยให้หายจากโรคได้


#วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร #จังหวัดนครศรีธรรมราช #ตัวแทนวัดเขตปกครองหนใต้ #ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทโพชฌังคปริตร #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิมล หนูแก้ว

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช