จ.สงขลา รับมอบแอลกอฮอล์ จากบริษัท พาเนล พลัส (ในเครือกลุ่มมิตรผล) และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา เพื่อมอบให้แก่สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา ใช้ในการป้องกันโรค COVID-19

25 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 424

จังหวัดสงขลา รับมอบแอลกอฮอล์ จากบริษัท พาเนล พลัส (ในเครือกลุ่มมิตรผล) และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา เพื่อมอบให้แก่สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา ใช้ในการป้องกันโรค COVID-19

         วันนี้ (25 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายวิเชียร ทองด้วง หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา รับมอบแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการป้องกันโรค COVID-19 จากบริษัท พาเนล พลัส (ในเครือกลุ่มมิตรผล) แอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 4,000 ลิตร และแอลกอฮอล์เจล จำนวน 400 ลิตร ให้แก่สถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นอกสังกัด 3 แห่ง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สนับสนุนแอลกอฮอล์ ให้กับสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นแอลกอฮอล์ จำนวน 3,000 ลิตร

          กลุ่มมิตรผล ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลและพลังงานทดแทนประเภทเอทานอลจากอ้อย มีโรงงานตั้งอยู่ในหลายจังหวัด รวมทั้งในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มมิตรผล โดยเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม ตามแนวทาง "ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ" ที่มิตรผล ยึดมั่น และร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้เสียสละ ที่กำลังปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการควบคุมสถานการณ์

#จังหวัดสงขลา #มอบแอลกอฮอล์ #บริษัท พาเนล พลัส (ในเครือกลุ่มมิตรผล) #สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา #สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา #ป้องกันโรค COVID-19 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรคพงษ์ บุญชีพ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา