สรรพสามิตพื้นที่ยโสธรส่งมอบแอลกอฮอร์ 75% 3,000 ลิตร ให้โรงพยาบาลทุกอำเภอ เพื่อนำไปป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

25 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 64

สรรพสามิตพื้นที่ยโสธรส่งมอบแอลกอฮอร์ 75% 3,000 ลิตร ให้โรงพยาบาลทุกอำเภอ เพื่อนำไปป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

            วันนี้ (25 มีนาคม 2563) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอร์ 75% จำนวน 3,000 ลิตร จากนายพิพัฒน์  คำพูน สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร ตามโครงการของกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้มอบหมายให้สรรพสามิตทั่วประเทศ ส่งมอบต่อไปยังจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและข้าราชการสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรเข้าร่วมในพิธีมอบแอลกอฮอร์ในวันนี้

            นายพิพัฒน์ คำพูน สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร กล่าวว่า ตามโครงการดังกล่าวกระทรวงการคลังมีนโยบายในการที่จะช่วยเหลือและป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มอบหมายไห้กรมสรรพามิตซึ่งมีแอลกอฮอล์ในโรงงานได้นำแอลกอฮอล์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมอบหมายให้สำนักงานสรรพสามิตแต่ละจังหวัดดำเนินการส่งมอบแอลกอฮอล์ไห้ทางจังหวัดได้นำไปแจกจ่ายซึ่งจังหวัดยโสธรได้รับแอลกอฮอร์ จำนวน 3,000 ลิตร โดยได้ส่งมอบให้โรงพยาบาลทุกอำเภอและแจกจ่ายส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีแอลกอฮอล์ในการล้างมือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป


            กษม  มิรัตนไพร  ข่าว/ภาพ

            จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์  อรอินทร์  บก.ข่าว#COVID-19 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิสิษฐ์ ดวงแก้ว

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร