จังหวัดแพร่ ผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกประชาชน พร้อมเตรียมทำการวิจัยผลิตแอลกอฮอล์จากสุราพื้นบ้านป้องกันโควิด-19

25 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 3162

จังหวัดแพร่ ผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกประชาชน พร้อมเตรียมทำการวิจัยผลิตแอลกอฮอล์จากสุราพื้นบ้านป้องกันโควิด-19        


        นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  มีนโยบายผลิตแอลกอฮอล์แจกประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเจลแอลกอฮอล์ขาดตลาด และมีราคาแพง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

        อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ ขานรับนโยบายจังหวัดแพร่เตรียมผลิตเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายประชาชน ภายหลังจังหวัดแพร่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 1 ราย ซึ่งจังหวัดแพร่มีนโยบายให้ประชาชนพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวเมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านไม่สะดวกในการล้างมือด้วยสบู่สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแทน ดังนั้นความจำเป็นใช้เจลแอลกอฮอล์ของประชาชนจึงเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ขาดตลาดหาซื้อได้ยาก และราคาแพง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับงบประมาณจัดสรรให้จัดทำจัดทำเจลแอลกอฮอล์จำนวน 30,000 หลอด แจกจ่ายประชาชนซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแจกจ่ายได้ในเร็วๆ นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ระดับหนึ่ง

        กรณีการทำวิจัยผลิตแอลกอฮอล์จากสุราพื้นบ้าน หากพบกรณีแอลกอฮอล์ขาดตลาดนั้น จะสามารถทำได้ในรูปแบบของการวิจัย ซึ่งหากพบว่าแอลกอฮอล์ที่จะนำมาผลิตเป็นเจลแอลกอฮอล์ขาดแคลนบริษัทในประเทศไทยผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้จังหวัดแพร่จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำวิจัยการผลิตแอลกอฮอล์จากสุราพื้นบ้านของจังหวัดแพร่ ซึ่งประชาชนผลิตเป็นสินค้า OTOP หลายชุมชน โดยนำสุราพื้นบ้านมาวิจัยกลั่นเป็นแอลกอฮอล์ในระดับ 70 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ โดยศึกษาตามขั้นตอนทางวิชาการอย่างถูกต้องและให้หารือกับสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดแพร่ถึงกระบวนการผลิตสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้จังหวัดเน้นย้ำถึงความถูกต้อง ความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ของที่กลั่นมาจากสุราพื้นบ้านได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีปลอดภัยสูงสุด


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่