จังหวัดกำแพงเพชร เร่งแจกจ่ายแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่งและส่วนราชการในพื้นที่ที่มีประชาชนมาติดต่อ

25 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 66

จังหวัดกำแพงเพชร เร่งแจกจ่ายแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่งและส่วนราชการในพื้นที่ที่มีประชาชนมาติดต่อ


        นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จังหวัดกำแพงเพชรได้รับการสนับสนุนแอลกอฮอล์ 75 % จากกรมสรรพสามิตร ผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยแอลกอฮอล์ที่ได้รับได้เร่งแจกจ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนหนึ่งมอบให้แก่โรงพยาบาลกำแพงเพชร จำนวน 1,000 ลิตร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก นอกนั้นจะได้จัดสรรแบ่งไปยังที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอๆละประมาณ 200 ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่และส่วนราชการที่มีประชาชนมาติดต่อใช้บริการเพื่อให้ประชาชนล้างมือป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

        ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้ให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์การเคลื่อนย้ายคนของประชาชนที่มาจากกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากการลงทะเบียนในทุกหมู่บ้าน ขณะนี้มีประชาชนกลับภูมิลำเนาแล้ว 561 คน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นตามลำดับ แต่ได้มีการเข้มงวดตามมาตรการกักตัว 14 วันทุกคน และถึงขณะนี้จังหวัดกำแพงเพชร ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรโดยคณะทำงานทุกส่วนก็ได้ปฏิบัติงานกันอย่างเข้มงวดตลอดเวลาอยู่ในขณะนี้


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดิเรก ยคชรัตน์

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.กำแพงเพชร