ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าลดดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป็นเวลา 4 เดือน

23 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 144

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าลดดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป็นเวลา 4 เดือน 


นางภานิณี มโนสันติ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาด จึงเริ่มออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถผ่อนชำระกับทางธนาคารต่อไปได้ เริ่มจากลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบกลุ่มแรก ที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว คือ ลดอัตราดอกเบี้ยบ้านร้อยละ 1 เป็นเวลา 4 เดือน ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดห้างสรรพสินค้า สามารถผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้เป็นเวลา 6 เดือน หากเป็นช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะให้ใช้ดอกเบี้ยพิเศษ โดยลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า 1 ล้านราย คาดว่า จะมีผู้ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 20 และบางส่วนมีการกู้ร่วม ซึ่งอาจไม่ได้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏบนเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลผ่านการแถลงข่าวของ ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของทำเนียบรัฐบาลและศูนย์แถลงข่าวกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลัก

สำหรับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดูแลแผนฟื้นฟูประชาชนให้ครบทุกกลุ่ม ส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่ผู้ประกันตน รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือ ซึ่งจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้

นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การดูแลประชาชนที่เคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย ได้มีมาตรการดูแลติดตามอยู่แล้ว หากขอร้องแล้วไม่ให้ความร่วมมือก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย มั่นใจว่าสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง เพราะมีตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. เข้าถึงในทุกชุมชนอยู่แล้ว


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย