จ.ตราด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 114 ปี

23 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 1001

          วันนี้ (23 มี.ค. 63) ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 114 ปี โดยมีข้าราชการ ประชาชนชาวตราด เข้าร่วมพิธี บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด และบริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก

          สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 114 ปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมือง นำเมืองตราดรอดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 หรือเมื่อ 114 ปีที่แล้ว

          อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ถึงแม้จังหวัดตราดจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อดังกล่าว แต่เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาด การจัดงานวันตราดรำลึกในปีนี้ จึงได้มีการปรับลดกิจกรรมการจัดงาน เหลือเพียงพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้เข้าร่วมพิธี และการจัดเก้าอี้ที่เว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร 

#จังหวัดตราด #พิธีบำเพ็ญกุศล #พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ #งานวันตราดรำลึก ครบรอบ 114 ปี #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด