สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆ เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

20 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 444

        วันนี้ 19 มีนาคม 2563 เวลา 9.03 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆ เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

        นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย นำพระราชเสนาบดีเจ้าคณะตำบลบางพลี เจ้าอาวาส "วัดบางพลีใหญ่ใน"อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และสมทบ "กองทุน สธ. เพื่อผู้สูงวัย" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ นายทองสุข แก้วงามและครอบครัว ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และนางสาวนภา ตันพาณิชย์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

        พันเอก วิสิทธิ์ วิไลวงศ์ กรรมการจัดงานประกวดกล่าวคำอาราธนาในพุทธศาสนพิธี การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน การประกวดสวดมนต์แปลบาลี-ไทย ระดับประถมศึกษา และการประกวดสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการ วิทยากร ผู้แทนครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศีลธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต "100 ปี การอนุศาสนาจารย์ไทย 1 มิถุนายน 2562" ในโอกาสนี้พระสงฆ์ ร่วมเฝ้าด้วย

        พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ นำนายวราวุธ เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันรายการลูกทุ่งไอดอล ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

        รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

        นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการร้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

        รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

        นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานคณะกรรมการจัดงานกาชาด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

        รองศาสตราจารย์บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

        นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำนางอรชร ทองสุกดี และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 29146 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา

        นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        นายทศพร ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลเตรียมอุดมศึกษา ปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ที่ปรึกษานายกสโมสรโสโรปโตมิสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อการกุศล "ฟลาวเวอร์ พาวเวอร์" (Flower Power) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        นายวรพล เจนนภา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเอสซีจี นำคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ และผู้ชนะรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปะโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

        นางเตือนใจ สินธุวณิก รองประธานบริษัท ไทย-จีน ที่ปรึกษาการก่อสร้างและธุรกิจ จำกัด นำคณะกรรมการจัดงานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจีน-ไทย ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันเซรามิคศิลปะจีน และพระฉายาลักษณ์ศิลปะการตัดกระดาษแบบจีน เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย


        เวลา 9.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ประธานแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ นำนางสาวพิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี 2552 ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยไลเด้น ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และนางสาวณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี 2555 ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์เชิงคลินิก ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว