สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้า ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

18 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 549

        วันนี้ 17 มีนาคม 2563  เวลา 16.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ มาเป็นเวลา 20 ปี จำนวน 4 คน และ 10 ปี จำนวน 13 คน เฝ้า รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 ประจำปีการศึกษ 2562 จำนวน 97 คน เฝ้า รับพระราชทานเหรียญกระดานชนวนและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ กับถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        ในโอกาสนี้ ผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู กับผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ร่วมเฝ้าด้วย

        ในการนี้ ได้พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ขอแสดงความยินดีกับครูทุกท่านที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง รวมทั้งนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษา เป็นที่น่าชื่นชมอย่างมากที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาอบรมที่ดีให้แก่นักเรียนทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวหน้า ต่อจากนี้ไป ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในชีวิตของนักเรียนทุกคนที่จะได้ออกไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพการงานในสังคมที่กว้างขึ้นและได้พบปะบุคคลต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น จึงขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ รักษากิริยาวาจาให้สุภาพเหมาะสม และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยยึดมั่นในหลักการอันดีตามที่ได้รับการปลูกฝังจากโรงเรียนแห่งนี้พร้อมทั้งรักษาและเพิ่มพูนคุณสมบัตินี้ไว้เป็นลักษณะประจำตน หากปฏิบัติได้ดังกล่าวเชื่อว่าทุกคนจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ทั้งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน"


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว