พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มีนาคม 2563

18 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 297

        ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้ 

        ฯพณฯ นายไมเคิล ดี. ฮิกกินส์ ประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ กรุงดับลิน

ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและ

ความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของไอร์แลนด์

        ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญรุดหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว