จังหวัดร้อยเอ็ด ทอดผ้าป่า "อริยทรัพย์" สมทบทุนสร้างอาคารนิติเวช และอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ถวายมุทิตาสักการะ งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 58 ปี หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล

18 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 830

จังหวัดร้อยเอ็ด ทอดผ้าป่า "อริยทรัพย์" สมทบทุนสร้างอาคารนิติเวช และอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ถวายมุทิตาสักการะ งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 58 ปี หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล

          วันนี้ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายมุทิตาสักการ และทอดผ้าป่าอริยทรัพย์ ในโอกาสมหามงคล อายุวัฒน ครบ 58 ปี หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล คณะสงฆ์ ทายกทายิกา ณ วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างอาคารนิติเวช และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด,หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า จำนวน 20,228,908 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน)

          โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขออนุโมทนาบุญสำหรับผู้มีจิตศรัทราที่ได้ร่วมสร้างมหาทานบารมี ร่วมเจ้าภาพทอดผ้าป่าอริยทรัพย์ ถวายมุทิตาสักการะในครั้งนี้ สำหรับท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล มีความประสงค์ร่วมทำบุญสร้างอาคารนิติเวช และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ที่ บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาล ธนาคารออมสิน สาขาสี่แยกไฟแดงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เลขบัญชี 020-255-070-177 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 0-4351-8200 ต่อ 7174 , 7175 ตลอด 24 ชั่วโมง


#จังหวัดร้อยเอ็ด #ทอดผ้าป่า อริยทรัพย์ #สมทบทุนสร้างอาคารนิติเวช และอุปกรณ์การแพทย์ #โรงพยาบาลร้อยเอ็ด #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมกฤช พวงศรีเคน

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด