พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างหออารักษ์วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่

16 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 441

        วันนี้ 15 มีนาคม 2563 เวลา 10.03 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างหออารักษ์ ซึ่งวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา จัดสร้างขึ้น เนื่องจากที่วัดทิพย์ชัยประดิษฐ์ ยังไม่มีหออารักษ์หรือเสื้อวัดที่ถูกต้องตามความเชื่อของชาวล้านนา ซึ่งเชื่อว่าหออารักษ์จะเป็นสถานที่สถิตของเทวดารักษาวัด หรือเทวดาคุ้มครองดูแลรักษาวัด เหมือนเสื้อบ้านเสื้อเมืองตามความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวล้านนา อันจะก่อให้เกิดความสิริมงคลต่อวัด พระภิกษุ สามเณร และผู้อยู่อาศัยภายในวัดสืบไป โดยจัดสร้างเป็นอาคารชั้นเดียวรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปกรรมท้องถิ่นแบบล้านนา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563

        วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ นี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงออกแบบการบูรณปฏิสังขรณ์วิหารให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปกรรมท้องถิ่นแบบล้านนา และทรงดำเนินงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมหาชนก จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งได้ทรงสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต (พระ-พุด-ทะ-ปะ-ติ-มา-สิ-ริ-ภา-นิ-ระ-มิด) ซึ่งเป็นพระประธานในวิหาร 

        สำหรับ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช 2551 ปัจจุบันมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการเจ้าอาวาส  มีพระสงฆ์ จำนวน 6 รูป โดยบริเวณวัดฯ มีอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำจากบ่อน้ำทิพย์  ซึ่งจากคำบอกเล่าของชาวบ้าน บอกว่าบริเวณเนินเขามีน้ำซึมใต้ดินไหลออกมาไม่ขาด และมีความเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ หากอธิษฐานสิ่งใดก็สมปรารถนา จึงมีผู้คนและผู้เจ็บป่วยพากันไปอธิษฐานและดื่มน้ำจากบ่อน้ำน้ำทิพย์นี้ ทั้งเล่ากันต่อๆ กันว่าหลายคนที่เจ็บป่วยมีอาการดีขึ้น โดยบ่อน้ำทิพย์ไม่เคยแห้ง แม้จะเป็นช่วงหน้าแล้ง แต่ในปัจจุบันน้ำในบ่อน้ำทิพย์มีน้อยลง


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว