พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ ในการที่นายฆาบิเอร์ เปเรซ เด กูเอยาร์ อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

16 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 268

        ข้อความพระราชสาส์น มีดังนี้

        ฯพณฯ นายอังตอนิอู กูแตร์รึช เลขาธิการสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย ขอร่วมกับประชาคมโลก แสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายฆาบิเอร์ เปเรซ เด กูเอยาร์ อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ คุณูปการที่ท่านได้สร้างไว้แก่สหประชาชาติตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งทั้งสองสมัยนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นประโยชน์อันยั่งยืนและควรแก่การยกย่องอย่างยิ่ง ด้วยความเป็นนักการทูตและผู้เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เปี่ยมด้วยความสามารถ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่หยุดยั้ง เมื่อเกิดกรณีที่องค์การสหประชาชาติต้องเผชิญกับความท้าทายจากความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนกรณีสงครามกลางเมือง นับเป็นการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับองค์การสหประชาชาติ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน องค์การสหประชาชาติและเครือข่าย รวมทั้งครอบครัวของอดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ที่ได้สูญเสียบุคคลสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องในนานาประเทศเฉกเช่นรัฐบุรุษผู้หนึ่ง 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว