ข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย

15 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 188

        ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ ในการที่นายฆาบิเอร์ เปเรซ เด กูเอยาร์ (Mr.Javier Perez de Cuellar) อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ดังนี้

        ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยขอร่วมกับประชาคมโลก แสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ นายฆาบิเอร์ เปเรซ เด กูเอยาร์ (Mr.Javier Perez de Cuellar) อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ คุณูปการที่ท่านได้สร้างไว้แก่สหประชาชาติตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งทั้งสองสมัยนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นประโยชน์อันยั่งยืนและควรแก่การยกย่องอย่างยิ่ง ด้วยความเป็นนักการทูตและผู้เจรจาไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทที่เปี่ยมด้วยความสามารถ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่หยุดยั้ง เมื่อเกิดกรณีที่องค์การสหประชาชาติต้องเผชิญกับความท้าทายจากความขัดแข้งระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนกรณีสงครามกลางเมือง นับเป็นการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับองค์การสหประชาชาติในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

        ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านองค์การสหประชาชาติและเครือข่าย รวมทั้งครอบครัวของอดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ที่ได้สูญเสียบุคคลสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องในนานาประเทศเฉกเช่นรัฐบุรุษผู้หนึ่ง

        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรรณิภา ภู่ทอง / สวท. วรรณิภา ภู่ทอง / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย