มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา จัดโครงการนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปี 2562

14 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 809

มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา จัดโครงการนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปี 2562

            บ่ายวันนี้ (14 มี.ค. 63) ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อำเภอเมืองสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวชวัลลักษณ์ วิเชียรแก้ว ประธานการจัดโครงการ กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะอาจารย์ ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมภายในงาน

            นางสาวชวัลลักษณ์ วิเชียรแก้ว ในนามประธานจัดโครงการ กล่าวว่า โครงการนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้สร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดง ซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเองและนำเสนอผลงานในรูปแบบงานวิจัยและจัดแสดงผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ ภายใต้หัวข้อ นาฏกรรมย้อนรอย วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า ตีความ วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์และชาติพันธ์ุของเมืองสงขลาในอดีต และนำมาขัดเกลาเนื้อหา คิดสร้างสรรค์ นำเสนอผ่านการแสดงที่มีความงดงาม มีชีวิตชีวา และสะท้อนมุมมองทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับชมมีความตระหนักรับรู้ถึงคุณค่าของท้องถิ่น ประกอบด้วยการแสดง จำนวน 6 ชุดการแสดง โดยชุดที่ 1 วิเรนทร์ สิงขร การนำเสนอนักรบเมืองโบราณที่มีลักษณะผสมผสานลักษณะเด่นของชาติพันธุ์ไทย จีน และมาลายู ชุดที่ 2 สุลต่านเมืองท่าซิงกอรานครม การบอกเล่าเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสงขลา ชุดที่ 3 รุจิระสงขลาปุราณ การแสดงที่สร้างสรรค์จากถ้อยความในพงศาวดารเมืองสงขลา ชุดที่ 4 เซนโซซิงกอร่า เป็นการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวชาวเมืองสงขลาเมื่อครั้งสงขลาโลก ครั้งที่ 2 ชุดที่ 5 เบื้องดิน วิถีถิ่นเกาะยอ การนำกระเบื้องดินเผาของตำบลเกาะยอ ที่ได้รับความนิยมว่าเป็นกระเบื้องคุณภาพดี ทนทาน สีสวย ชุดที่ 6 วิถีชน คนหาบน้ำ การนำภาพวิถีชีวิตของคนสงขลาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ ที่มีความเกี่ยวพันกับบ่อน้ำ การใช้น้ำบ่อและอาชีพหาบน้ำ มาเล่าเรื่องในรูปแบบการแสดง


            ภาพ/อรรคพงษ์ บุญชีพ

            ข่าว/จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง
#มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา #โครงการนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรคพงษ์ บุญชีพ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา