จ.อุดรธานี มอบเงินสนับสนุนและเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาตัวแทนจังหวัด

14 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 2470

จังหวัดอุดรธานี มอบเงินสนับสนุนและเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาตัวแทนจังหวัด 

            สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดอุดรธานี จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "รมย์บุรีเกมส์" ณ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี 

            ที่ห้องประชุมชั้น 3 มณฑาทิพย์ฮออล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบเงินสนับสนุนเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดอุดรธานี จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "รมย์บุรีเกมส์" ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอำนาจ ผการัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ พลละเอียด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ที่ปรึกษาพิเศษสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี นายวีรชน ประดับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธี 

            ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีและการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เยาวชน และประชาชนได้เห็นความสำคัญ เล็งเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ประกอบกับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดอุดรธานีได้เข้าร่วมการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2563 จำนวน 212 คน 20 ประเภทกีฬา ทำผลงานได้ลำดับที่ 23 ของประเทศ 8 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "รมย์บุรีเกมส์" จังหวัดอุดรธานีได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 170 คน 9 ประเภทกีฬา ทำผลงานได้ลำดับที่ 5 ของประเทศ 15 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง โดยเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้รับเหรียญละ 10,000 บาท เหรียญเงิน 5,000 บาท เหรียญทองแดง 3,000 บาท ส่วนกีฬาอาวุโสแห่งชาติ เหรียญทอง 5,000 บาท เหรียญเงิน 3,000 บาท และเหรียญทองแดง 2,000 บาท 

            พร้อมกันนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีด้วย#อุดรธานี #มอบเงินสนับสนุนและเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาตัวแทนจังหวัด #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี