ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

12 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 2700

ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

    

            วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ ห้องประชุมเพชบุระ ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม 

            นายไพบูลย์ กุลแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ปี 2563 โดยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนาการกีฬาในส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่น การแข่งขัน และส่งเสริม กฎ กติกา กีฬาเปตองภายในประเทศให้ทันสมัย เทียบมาตรฐานสากล ตามโครงการ "พัฒนากีฬาเปตอง สู่ความเป็นเลิศของประเทศ" ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันประเภท Shooting ชายหญิง วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2563 ณ สนามเปตองสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ/และประเภททีม กำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2563 ณ สนามกีฬาเปตอง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจัดการแข่งขันรวม 9 ประเภท ดังนี้ ประเภททีมชาย-หญิง, ประเภททีมเยาวชนชาย-หญิง, ประเภททีมยุวชนชาย-หญิง, ประเภททีมอาวุโส, ประเภท Shooting ชาย-หญิง โดยคาดว่า จะมีนักกีฬา ผู้ติดตาม และนักท่องเที่ยว เดินทางมายังจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 5,000 คน และคาดจะมีการแถลงข่าว การจัดการแข่งขัน ในวันที่ 28 เมษายน 2563 

            ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นย้ำในที่ประชุมถึงเรื่องการดำเนินการ ด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย รายละเอียดการแบ่งการปฎิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ โดยทุกอย่างต้องพร้อมภายในการประชุมครั้งหน้า ซึ่งได้ให้มีการประชุมเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมอีกครั้ง ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 และภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 จะต้องสรุปว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะเลื่อนการแข่งขันออกไป หรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งหากสถานการณ์อยู่ในระดับ 2 ก็จะยังคงจัดการแข่งขันตามวันเวลาเดิมต่อไป หากสถานการณ์มีความรุนแรงถึงระดับ 3 อาจมีการพิจารณาเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อน


            ปรีชา ศรีบุปผา : ข่าว/ภาพ

            สมจิตร ตาลสุก : สื่อโซเชียล

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เพชรบูรณ์