รายงานพิเศษ : นศ.ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม NEC Club ม.ราชภัฏยะลา สำรวจภูเขายาลอ ต้านระเบิดหิน

12 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 1068

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม NEC Club มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำรวจภูเขายาลอ ต้านระเบิดหิน

          จากกรณีที่ กรมศิลปากร โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ได้ออกประกาศลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 เรื่องแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน ภาพเขียนสีเขายะลา ตำบลลิดล-ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยพื้นที่โบราณสถานประมาณ 887 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2544 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 172 ง วันที่ 21 ธันวาคม 2544 โดยให้มีการปรับลดพื้นที่เขายะลา ประมาณ 190 ไร่ จึงทำให้เหลือพื้นที่ 697 ไร่ 35 ตารางวา ซึ่งเขายาลอลูกนี้ ได้พบภาพเขียนสีโบราณถึง 2 แห่งด้วยกัน

          อีกทั้ง ยังพบอาวุธโบราณซึ่งเชื่อว่าเป็นของมนุษย์ยุคหินหลายพันปี ก่อนที่จะมีภาพเขียนสี ตามวิวัฒนาการ โดยภาพเขียนสีที่แรกที่ได้พบนั้น มีพื้นที่บนภาพเขียนเกือบ 3 เมตร แต่ก็ได้พังทลาย และเสียหายจากการระเบิดหินในการประกอบอุตสาหกรรมเหมืองหิน จนล่าสุด เหลือภาพเขียนสีบนเขายาลอ หรือเขายะลาเพียง 1 แห่ง ที่ยังคงอยู่บนผนังหิน

          นายตัสมีย์ซี สัยมาบู ประธานชมรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (NEC Club) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บอกว่า หลังจากที่ได้เห็นข่าวผ่านทางสื่อโซเชียล ทำให้กลุ่มชมรมไม่นิ่งนอนใจ จึงได้ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาในชมรมประมาณ 15 คน เพื่อลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสำรวจภูเขาที่ได้รับผลกระทบจากการระเบิดเพื่อทำอุตสาหกรรมหิน โดยทางชมรมได้ทราบว่ามีภาพเขียนสี ลายลักษ์อักษร หินงอกหินย้อย และสิ่งเหล่านี้ได้พังทลายลงไปแล้วหลายส่วน ทางชมรมจึงอยากรู้ว่า หากมีการระเบิดหินต่อไปภูเขาลูกนี้ที่มีการรักษา อนุรักษ์เอาไว้ จะยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ ในฐานะที่เป็นนักศึกษาชมรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (NEC Club) ขอเป็นกระบอกเสียง ว่าเขายาลอแห่งนี้ควรได้รับอนุรักษ์เอาไว้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป

          ด้าน นายนิบัสเซร์ ปิ ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า อยากให้อนุรักษ์เขาลูกนี้ไว้ ไม่อยากให้มีผลกระทบไปมากกว่านี้ เพราะเขาลูกนี้เป็นเขาลูกเดียวที่อยู่ในเมืองยะลา 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา