ขนส่งสมุทรปราการ เปิดให้ประชาชนจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue สำหรับการทำใบอนุญาตขับรถ ต่อภาษี และโอนรถ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ

10 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 3170

            นางสุนิสา อนันตกูล ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ โดยให้ประชาชนจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อเข้ารับบริการกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องการเข้ารับบริการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการให้บริการจองคิวล่วงหน้าแบบระบุสำนักงานขนส่ง วันที่ และช่วงเวลาที่ต้องการ โดยสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ประมาณ 3 เดือน และสามารถยกเลิกเพื่อเปลี่ยนแปลงการจองได้ โดยผู้ที่จองคิวล่วงหน้าจะต้องติดต่อตามสถานที่ วัน และช่วงเวลาที่ได้ทำการนัดหมายไว้

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดระยะเวลาไม่ต้องรอคิวที่สำนักงานขนส่งเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อรับบริการด้านต่าง ๆ กับสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS (Link: https://apple.co /2GIHARd) และระบบแอนดรอยด์ (Link: http://bit.ly/2IkLpyO)

            สำหรับระบบการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เป็นการเพิ่มทางเลือกและเป็นรูปแบบการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ มุ่งอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการ ด้วยการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการให้บริการประชาชนอย่างคล่องตัว โดยประชาชนยังคงสามารถเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งได้เหมือนเดิม  รวมถึงสามารถเข้าสู่ระบบการให้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ของกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรง เช่น การชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอผ่านแอปพลิเคชัน DLT eForm iFound ใช้งานใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ#ขนส่งสมุทรปราการ #แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธารณา เปี่ยมเจริญ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ