ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดชุมพร เปิดให้บริการเต็มรูปแบบก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

09 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 2226

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดชุมพร เปิดให้บริการเต็มรูปแบบก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

          วันนี้ 9 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดชุมพร สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดชุมพร (S Space Fitness By Sat Chumphon) โดยมีนายเมธา อินทรโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิด เพื่อให้บริการนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาของจังหวัดชุมพร ได้พัฒนาความแข็งแรงและเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านกีฬา และรักษาสภาพร่างกายหลังอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสออกกําลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง

          นายเมธา อินทรโยธา กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย มีแผนพัฒนาการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค มีการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐานทั้งด้านการให้บริการ ด้านสถานที่ ด้านอุปกรณ์ และทรัพยากรบุคคล ตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดชุมพร (S Space Fitness By Sat Chumphon) มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก คือ ให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่นักกีฬาตัวแทนจังหวัดชุมพร บุคลากรทางการกีฬา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่ติดต่อประสานงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งการช่วยเหลือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการใช้บริการ โดยมีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากแพทย์ นักกายภาพ จากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มาให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านเวชศาสตร์

          สำหรับอุปกรณ์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย อุปกรณ์สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบสถานี (Single Station หรือ Multi Station) และการการสร้างกล้ามเนื้อ แบบอิสระ เช่น บาร์เบล ดัมเบลล์ อุปกรณ์การเสริมสร้างสมรถภาพระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด เช่น ลู่วิ่ง เครื่องก้าวเดินอากาศ จักรยานปั่นอยู่กับที่ เป็นต้น ส่วนการทดสอบสมรถภาพทางร่างกาย ได้ประสานขอความร่วมมือขอใช้อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ในการทดสอบนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชุมพร และในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การกีฬาแห่งประเทศไทย จะจัดสรรอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพที่มีมาตรฐานให้กับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร เพื่อให้บริการแก่นักกีฬาและประชาชนทั่วไป

          ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดชุมพร กำหนดเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยทีมนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ร่วมทั้งประชาชนทั่วไป ที่สนใจใช้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดชุมพร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-7750-6404
#ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดชุมพร #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พอพล กล้าผจญ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร