จังหวัดขอนแก่น ตั้งศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพป้องกันโควิด-19 ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

07 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 3845

         ที่อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ พุทธมณฑลอีสาน ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราขการจังหวัดขอนแก่น นำคณะตรวจติดตามความพร้อมของสถานที่ ที่จัดเตรียมเป็นศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสปอดอักเสบโควิด-19 ตามมาตรการที่รัฐบาลได้กำหนด เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

         นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดจอตแก่น เปิดเผยว่า ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพจังหวัดขอนแก่น มีทั้งหมด 4 ศูนย์ ซึ่งทุกแห่งขณะนี้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ ที่หอประชุมพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดเตรียมสถานที่ เครื่องนอน วัสดุสิ่งของ เครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ซักล้างทำความสะอาดเสื้อผ้า สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สัญญาณ WiFi กล้องวงจรปิด CCTV โทรทัศน์ และมีระยะห่างสำหรับที่นอนของแต่ละคนตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างครบครัน ซึ่งทุกคนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาการเฝ้าระวังสุขภาพเป็นเวลา 14 วัน

         นอกจากนี้ ได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เช่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ซึ่งจะเข้ามาให้คำแนะนำหรือเป็นผู้นำในการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ การทำกิจกรรมทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์นำสวดมนต์ เช้า-เย็น เพื่อให้ชาวขอนแก่นได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสุขภาพของผู้ที่เดินทางมาจาก 4 ประเทศกลุ่มเสี่ยง และ 2 เมืองของเกาหลีใต้ ซึ่งที่เป็นผู้ไม่มีอาการ และขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ทางจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ดำเนินการตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด

        สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วก่อนหน้านี้ หากต้องการเข้ารับการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยให้ รพ.สต. และอสม.ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และรายงานผลเป็นประจำทุกวัน

         ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลจังหวัดขอนแก่น พบมีผู้เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจำนวนประมาณ 350 คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ขณะนี้บางส่วนจากจำนวน 350 คน ได้พ้นระยะการเฝ้าระวังสุขภาพ 14 วันแล้ว และจังหวัดจะได้รายงานให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

        ส่วนในกรณีที่เป็นข่าวว่ามีผู้ที่หลบหนีจากการ เฝ้าระวังสุขภาพจำนวนประมาณ 80 คนนั้น หากพบว่ามีข้อมูลการเข้ามาในพื้นที่ จะมีการนำเข้าสู่ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพทันทีเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายในชุมชน และขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 097- 959 -6765 ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง

        ล่าสุด วันนี้ (8 มี.ค.63) จังหวัดขอนแก่นมีผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจำนวน 8 ราย เป็นชาวจังหวัดขอนแก่น 2 ราย ส่งตัวกลับจังหวัดภูมิลำเนา 3 จังหวัด และอีก 1 จังหวัด อยู่ระหว่างการมารับตัว จังหวัดขอนแก่นได้นำส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ จำนวน 3 ราย ซึ่งทุกคนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์เต็มที่#จังหวัดขอนแก่น ตั้งศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพป้องกันโควิด-19 #ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น