มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

07 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 541

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม พิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนตร์ และพุทธาภิเษก พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล สมเด็จหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

          วันนี้ (7 มี.ค. 63) พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพุทธาภิเษก เบิกเนตรพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล และสมเด็จหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ที่บริเวณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พันเอก วรวิทย์ ปัญญาชีวะ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของมหางิทยาลัยฯ และประชาชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี รวม 9 รูป สวดเบิก วาระที่ 1 เอโส วาระที่ 2 ตัสสะเย วาระที่ 3 อะถะโข วาระที่ 4 ปะฐะมา

          รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างศาลาพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลบริเวณคณะแพทยศาสตร์ และสมเด็จหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ บริเวณสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และในวันนี้ (7 มี.ค. 63) ได้จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม พิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนตร์ และพุทธาภิเษก พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล สมเด็จหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เหรียญนวโลหะ 2 หน้า เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เคารพสักการะ

          สำหรับเหรียญนวโลหะ 2 หน้า พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลและสมเด็จหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ จำนวน 10,000 เหรียญบอกบุญเช่าบูชา เหรียญละ 99 บาท สามารถเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกได้ที่ กองคลัง โทร.08-4750-8185 กองพัฒนานักศึกษา โทร.08-0713-6995

#มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ #โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส