จ.กาฬสินธุ์ มอบรางวัลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประจำปี 2563

07 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 190

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563

          ที่เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท ก ประชาชนทั่วไป ประเภท ข ระดับมัธยมศึกษา และประเภท ค ระดับประถมศึกษา

          ผลการแข่งขัน ประเภท ก ประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศ ได้แก่ ชนะเลิศ วงโปงลางสืบสินธุ์ ถิ่นภูไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ครองถ้วยพระราชทานฯ พร้อมรางวัลเงินสด 100,000 บาท , รองชนะเลิศอันดับ 1 วงโปงลางเพชรน้ำดำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินรางวัล 70,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 วงโปงลางโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินรางวัล 50,000 บาท

          ประเภท ข ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชนะเลิศ ได้แก่ ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี ครองถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 70,000 บาท , รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จ.หนองคาย เงินรางวัล 40,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น เงินรางวัล 30,000 บาท

          และประเภท ค ระดับประถมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนท่าลี่ จังหวัดนครราชสีมา ครองถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เงินรางวัล 60,000 บาท , รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น เงินรางวัล 50,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง จังหวัดหนองคาย เงินรางวัล 40,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์ เงินรางวัล 30,000 บาท
#จังหวัดกาฬสินธุ์ #รางวัลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประจำปี 2563 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดวงใจ หงษ์จันทร์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์