จ.ร้อยเอ็ด เปิดแล้ว งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2563 ชมขบวนแห่งานมหาทานบารมี 13 กัณฑ์ 16 ขบวน อย่างยิ่งใหญ่อลังการ

07 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 364

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ 7 มีนาคม 2563 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ที่เวทีลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง นายทวี จงประเสริฐ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติร่วมงานประกอบด้วย นายเวียง วรเชษ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอเนก สีหามาตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายพิกิฎ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายถาวร ศรีหาพรม รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น

          ทั้งนี้ การจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 กำหนดการจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 อย่างยิ่งใหญ่ พิธีเปิดในวันนี้ ชมขบวนแห่งานมหาทานบารมี 13 กัณฑ์ 16 ขบวน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด และในวันนี้ แขกผู้มีเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ร่วมแต่งกายชุดไทย ผ้าลายสาเกต มาร่วมงาน มีการประดับธงผะเหวด รอบบึงพลาญชัย และการกินข้าวปุ้นโรงทานบริการข้าวปุ้น ฟรี ตลอดงาน จากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ทั่วทั้งบริเวณการจัดงาน ดังคำขวัญ "มาเอาบุญผะเหวด มาฟังเทศน์มหาชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด นำกันเด้อ" พร้อมการฟ้อนรำแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน โดยขบวนของประธาน หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ จากภาครัฐ และภาคเอกชน สนุกสนาน ม่วนชื่น นอกจากนี้ ในช่วงค่ำวันนี้ รับชมการแสดง แสง สี เสียง มหาเวสสันดรชาดก อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ที่เวทีลานสาเกตนคร สวนเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย#จังหวัดร้อยเอ็ด #งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2563 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมกฤช พวงศรีเคน

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด