สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีซีเมนต์เพื่อการทดแทนและฟื้นฟูกระดูก

04 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 1275

            วันนี้ (4 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีซีเมนต์เพื่อการทดแทนและฟื้นฟูกระดูก

            ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการนำทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงออกสู่เชิงพาณิชย์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการยกระดับงานวิจัยจากห้องเรียนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งทีมวิจัย นำโดย รองศาสตร์จารย์ ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ศึกษานวัตกรรม ส่วนผสม การสร้างซีเมนต์เพื่อทดแทนและฟื้นฟูกระดูก งานวิจัยนี้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในทดแทนและซ่อมแซมกระดูกของผู้ป่วยที่มีการสูญเสียเนื้อกระดูก โดยเกิดจากโรคทางกระดูก อุบัติเหตุ หรือสภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ โดยจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้ เมื่อซีเมนต์เซตตัวจะได้องค์ประกอบทางเคมีคล้ายกับกระดูกและฟันของมนุษย์ จึงมีความเข้ากันได้ดีและไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ไม่เกิดความร้อนในขณะเซตตัวทำให้สามารถขึ้นรูปเป็นรูปร่างใดๆ ก็ได้ตามความต้องการและสร้างการยึดเกาะได้ดีกับกระดูกตามธรรมชาติ และยังมีความแข็งแรงเพียงพอหลังจากเซตตัว สามารถเซตตัวได้ในเวลาที่เหมาะสมกับการผ่าตัด โดยไม่ละลายออกปนไปกับของเหลวในร่างกาย เมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการสลายตัวอย่างช้าๆ เพื่อให้เกิดช่องว่างในการทำให้เนื้อเยื่อกระดูกสามารถเข้าไปเจริญเติบโตและการยึดเกาะกับกระดูกตามธรรมชาติได้ดี อีกทั้งซีเมนต์สามารถฉีดผ่านเข็มฉีดยา เข้าไปรักษาในบริเวณที่เป็นโพรงหรือบริเวณที่แคบ ทำให้การผ่าตัดใช้เวลาสั้นและผู้ป่วยพักฟื้นได้อย่างรวดเร็ว 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รพีพรรณ วิเศษ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.นครราชสีมา