รายงานพิเศษ : มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา "ทัชมาฮาลเมืองไทย" ศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมในจังหวัดสงขลา

04 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 939

มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา "ทัชมาฮาลเมืองไทย" ศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมในจังหวัดสงขลา

          มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม หรือมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลามแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมในจังหวัดสงขลา มัสยิดกลางสงขลานี้ มีโดดเด่นจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "ทัชมาฮาล เมืองไทย"

          โครงสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ชั้นที่ 1 สำหรับที่จอดรถ ชั้นที่ 2 เป็นสำนักและห้องประชุม ชั้นที่ 3 เป็นมัสยิดจุคนละหมาด ได้ประมาณ 5,000 กว่าคน สถาปัตยกรรมมัสยิดเป็นแบบผสมผสาน ปัจจุบันมัสยิดมีเนื้อที่ทั้งหมด 60 ไร่ ซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่และอลังการมากภายในตกแต่งได้สวยงาม โล่งโอ่โถง เหมาะแก่การทำจิตใจให้สงบ และทำพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา

          สำหรับตัวมัสยิด เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนศิลปะประยุกต์ไทย-จีน ก่อสร้างโดยช่างที่ถูกเกณฑ์ไปสร้างวัดมัชฌิมาวาส หรือวัดกลาง ซึ่งใกล้ ๆ กัน แม้จะมีสัณฐานคล้ายอุโบสถของวัดในพระพุทธศาสนา แต่ก็ไม่ขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามแต่อย่างใด ส่วนหออาซานเดิมมีลักษณะเดียวกันกับหอระฆังในวัดพุทธ แต่ภายหลังได้ถูกต่อเติมและสร้างโดมรูปหัวหอมขึ้น

          บริเวณด้านหน้ามีสระน้ำทอดตัวยาวกว่า 200 เมตร ทำให้มัสยิดแห่งนี้ดูละม้ายคล้ายคลึงกับทัชมาฮาล ที่อินเดีย โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็นและช่วงค่ำ มัสยิดจะเปิดไฟสว่าง มีฉากหลังของท้องฟ้าเปลี่ยนสีในยามเย็น สวยงามเป็นอย่างมาก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา