ชาวบ้านตำบลยะลา เสียใจ กรมศิลปากร ออกประกาศลดพื้นที่โบราณสถาน เพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรมหิน เอื้อกลุ่มนายทุน

04 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 509

จังหวัดยะลา ชาวบ้านตำบลยะลา เสียใจ กรมศิลปากร ออกประกาศลดพื้นที่โบราณสถาน เพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรมหิน เอื้อกลุ่มนายทุน

          จากกรณีที่ กรมศิลปากร โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ได้ออกประกาศ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 เรื่องแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน ภาพเขียนสีเขายะลา ตำบลลิดล-ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยพื้นที่โบราณสถานประมาณ 887 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2544 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 172 ง วันที่ 21 ธันวาคม 2544 โดยให้มีการปรับลดพื้นที่เขายะลา ประมาณ 190 ไร่ จึงทำให้เหลือพื้นที่ 697 ไร่ 35 ตารางวา

          โดยประกาศได้ระบุว่า ขณะนี้ พื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง ได้ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งหินอุตสาหกรรม และจากสาเหตุแหล่งหินอุตสาหกรรมหลายแห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง จึงทำให้จำเป็นต้องใช้แหล่งหินอุตสาหกรรมจากเขายะลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบราณสถานภาพเขียนสี เพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแหล่งหินอุตสาหกรรม และลดปัญหาการเกิดเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้อาศัยอำนาจความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 อธิบดีกรมศิลปากร จึงประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตามประกาศ

          หลังชาวบ้านตำบลยะลา ได้ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจ และเสียใจกับการออกประกาศดังกล่าว แม้ที่ผ่านมาจะมีการร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่เขายาลอ หรือเขายะลา ดังกล่าวไว้ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา และแม้ที่ผ่านมาทางกรมศิลปากร จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสืบค้นข้อมูลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางชาวบ้านเองก็มีความหวังที่จะให้เขายาลอ คงสภาพของโบราณสถานประจำจังหวัด สืบเนื่องจากห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่เข้าไปสำรวจ และพบภาพเขียนสีโบราณถึง 2 แห่งด้วยกัน นอกจากนี้ ยังพบอาวุธโบราณซึ่งเชื่อว่าเป็นของมนุษย์ยุคหินหลายพันปี ก่อนที่จะมีภาพเขียนสี ตามวิวัฒนาการ โดยภาพเขียนสีที่แรกที่ได้พบนั้น มีพื้นที่บนภาพเขียนเกือบ 3 เมตร แต่ก็ได้พังทลาย และเสียหายจากการระเบิดหินในการประกอบอุตสาหกรรมเหมืองหิน จนล่าสุดเหลือภาพเขียนสีบนเขายาลอ หรือเขายะลาเพียง 1 แห่ง ที่ยังคงอยู่บนผนังหิน

          แหล่งข่าวที่ได้ให้ข้อมูล เปิดเผยอีกว่า ชาวบ้านรู้สึกกังวลใจ และไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร เพราะที่ผ่านมาก็หวังว่า กรมศิลปากร จะให้ความสำคัญกับโบราณสถานประจำท้องถิ่น แต่เมื่อมีการประกาศออกมาแบบนี้ ก็ทำให้ห่วงว่า หากมีการอนุญาตให้ประกอบอุตสาหกรรมหินต่อไป ภาพเขียนสีโบราณ บนเขายาลอ ก็จะไม่หลงเหลือให้เห็นอีกต่อไป ที่ผ่านมานั้น มีทั้งผู้นำหน่วยงานหลายหน่วยงานพื้นที่ พากันวิ่งเข้ามาในตำบลยะลา เพื่อหวังที่จะให้ชาวบ้านยินยอมในการทำอุตสาหกรรมหิน ซึ่งชาวบ้านเองก็มองว่า การประกาศของกรมศิลปากรดังกล่าวที่ออกมานั้น เป็นการเอื้อต่อธุรกิจอุตสาหกรรมหินของกลุ่มนายทุนในพื้นที่

          ทั้งนี้ จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางดาวเทียม พบว่าแหล่งอุตสาหกรรมหินเดิมนั้น อยู่ในเขตตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และเขายาลอ หรือเขายะลา มีพื้นที่ส่วนที่เหลือในตำบลยะลา อีกกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพื้นที่ โดยส่วนที่พบภาพเขียนสี อยู่ในเขตพื้นที่ตำลฃลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา#จังหวัดยะลา #ตำบลยะลา #กรมศิลปากร #ออกประกาศลดพื้นที่โบราณสถาน #เพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรมหิน #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา