รายงานพิเศษ : เคาะข่าวเล่าประเด็น ผ้าไทยใส่สบาย

02 มี.ค. 2563 | เข้าชม : 1340

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่ทำจากผ้าไทยใส่สบายไปได้ทุกโอกาส เพื่อกระตุ้นการสวมใส่ผ้าไทยในประเทศ                 

                ปัจจุบันวงการแฟชั่นไทยได้รับการยอมรับระดับสากลมากขึ้น ทำให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการออกแบบในสาขาต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพล่าสุด 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือพัฒนางานด้านการออกแบบร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่การจัดกิจกรรมสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกายของนักศึกษา และการใช้ผ้าไทยมาใช้สำหรับการออกแบบเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และกิจกรรมต่างๆ ตลอด 1 ปี รวมทั้งจัดโครงการประกวดแข่งขันออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่ทำจากผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สบาย” นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเชิญชวน นักศึกษานักออกแบบเครื่องแต่งกาย รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้นำผ้าไทยจากภูมิภาคต่างๆ มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักมาตัดเย็บ เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ขณะที่นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้และต่อยอดออกไปสู่ตลาดภายนอก ซึ่งผลงานที่โดดเด่นจะนำไปใช้เป็นต้นแบบตัดเย็บจัดแสดง เป็นนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ช่วงเดือนเมษายนนี้                 

                สำหรับการคัดเลือกผลงานครั้งนี้ นายธีระ ฉัทนสวัสดิ์ และนายเอก ทองประเสริฐ สองดีไซเนอร์  ชื่อดัง แนะนำว่า การออกแบบควรให้ความสำคัญกับการใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถใส่ได้ที่ทุกโอกาส รวมถึงมีความร่วมสมัยกับยุคปัจจุบันเพื่อให้ผู้ที่เห็นผลงานได้แล้วเกิดแรงบันดาลใจ อยากจะใส่ผ้าไทยออกจากบ้านไปในภารกิจต่างๆไม่ว่าจะใส่ในการออกงานสำคัญ ใส่ไปทำงาน หรือใส่ออกไป ทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว                 

                “การส่งผลงานเข้าประกวดว่า ตีโจทย์ให้แตก เพราะโจทย์คือความร่วมสมัย เราอยากได้อะไรใหม่ๆ ทั้งคอนเซ็ปต์ วัสดุ ทำอย่างไรให้ร่วมสมัย เราเคยเห็นภาพคนใส่ผ้าไทยเป็นผ้าซิ่น สูท อัดกาวแข็งๆ จะไม่มีบนเวทีนี้ คอนเซ็ปต์ไม่จำเป็นต้องเป็นไทย ขอให้ได้ใช้ผ้าไทยเป็นวัตถุดิบหลัก แต่ไม่ใช่ทั้งหมด สามารถนำผ้าอื่นๆ มาผสมได้ สิ่งที่คณะกรรมการชอบ คือถ้ามีความสามารถในการทอผ้าแล้วนำผ้าอื่นๆ มาทอร่วมกับผ้าไทยได้คือความร่วมสมัยแฝงอยู่”                

                โครงการประกวดแข่งขันออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่ทำจากผ้าไทยครั้งนี้ ไม่เพียงจะได้ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ได้ชุดต้นแบบที่มีความหลากหลายที่นำมาใส่ได้จริง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ้าไทยที่ผลิตกันในภูมิภาคต่างๆ อีกด้วย 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มาลี ไชโย / สวท.

ผู้เรียบเรียง : กัลยา คงยั่งยืน / สวท. กัลยา คงยั่งยืน / สวท.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย