รายงานพิเศษ : ภาคเอกชนขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ เร่งแก้ปัญหาชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้การค้าชายแดน เป็นไปด้วยความสะดวก มีมูลค่าการค้าเพิ่มมากขึ้น

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 957

          การค้าชายแดนมีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ไทย-มาเลเซีย มีมูลค่าการค้าการค้าชายแดน 4,655.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 972.25 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 2,190.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,133.35 ล้านบาท

          สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ บุหรี่ ปลาสดแช่เย็น แป้งมันสำปะหลัง เครื่องแยกแร่หินแกรนิต เนื้อไก่แช่เย็น กุ้งขาวแช่เย็นและกระเบื้องสีลอนคู่ และมีการนำเข้ามูลค่า 2,465.30 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 161.11 ล้านบาท สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ไม้แปรรูป ปลาสดแช่เย็นเศษกระดาษ ยางมะตอย เศษไม้ และขี้เลื่อยขนมปังอบกรอบ หมึกกล้วยแช่เย็น แป้งสาลีปลาหมึกกระดองแช่แข็ง และของใช้เบ็ดเตล็ด

          รัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือกันระหว่าง EXIM Bank SME Bank ของไทย และประเทศมาเลเซีย ที่โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทย กับผู้ประกอบการมาเลเซีย จำนวนมาก นำสินค้าหลายชนิด ทั้งสินค้าแปรรูป ข้าว อาหารกระป๋อง อาหารเพื่อสุขภาพ ผ้าบาติก เป็นต้น เข้าร่วมงาน จับคู่ธุรกิจ หารือทำการค้าร่วมกัน

          นอกจากนี้ ยังมีการประชุมร่วมระหว่างหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้ข้อสรุปเรื่องการแก้ปัญหาที่ภาคเอกชนเสนอเข้ามา เช่น การเร่งรัดเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ การทดลองขยายเวลาเปิดด่าน 24 ชั่วโมง เฉพาะสินค้าที่ด่านสะเดากับด่านบูกิตกา การทำ MOU ขนส่งสินค้าและคน ข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย การสร้างสะพานโก-ลก แห่งที่ 2 รถไฟทางคู่สายปาดังเบซาร์-หาดใหญ่ การก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต เมืองยาง หรือ Rubber City ภาคเอกชนต้องการเห็นการลงทุนเพิ่มเติมมากขึ้น และเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ จะช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ 247 รายการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประชุมแก้ปัญหาชายแดนมาแล้วหลายครั้ง ทั้งการแก้ปัญหาการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ด่านสะเดา การแก้ปัญหาการค้าระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมียนมา และนัดต่อไปจะประชุมแก้ปัญหาการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ผ่านมา ผลสรุปจากประชุม มีผลทางปฏิบัติเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทุกครั้ง

          นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ ที่สนับสนุนการประชุมร่วมที่ผ่านมา 2-3 ครั้ง ส่งผลทำให้การค้าดีขึ้น มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าประชุม สามารถแก้ปัญหา บางปัญหาแก้ได้ทันที กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมและจัดประชุม โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจของไทย-มาเลเซีย มาหารือทำการค้าร่วมกัน และมีการประชุมร่วมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งผลดี ทำให้มีแนวโน้มที่สดใสในการพัฒนาการค้าของไทย-มาเลเซีย และกับประเทศเพื่อนบ้าน มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส