สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ จ.ตรัง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในอำเภอวังวิเศษ

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 126

สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในอำเภอวังวิเศษ

          นายจรูญ ภักดีโชติ เกษตรอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า วานนี้ (26 ก.พ. 63) สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรผู้นำ ศพก. อาสามสมัครเกษตรหมู่บ้าน และเกษตรกรผู้ที่สนใจ ในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร โดยมีวิทยากรคือนายกิตติ ศิริรัตนบุญชัย เกษตรกรผู้มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกพริกไทยมาให้ความรู้เรื่องการปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการตลาดพริกไทย มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วม 35 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (นางสาวจุไรรัตน์ เพ่งพิศ) หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

          ทั้งนี้ พริกไทย ถือเป็นพืชเศรษฐกิจ เป็นเครื่องเทศที่ให้ความเผ็ดร้อน สามารถนำมาปรุงอาหารได้ ทั้งพริกไทยสด พริกไทยดำ พริกไทยขาว เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถทำรายได้เป็นอย่างดีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทย เพราะพริกไทยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต ปลูกปีเดียวก็สามารถเก็บผลผลิต ขายคืนทุน แถมได้กำไร อีกทั้ง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานนับ 20 ปี#สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ #จังหวัดตรัง #อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในอำเภอวังวิเศษ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง