รองผู้ว่าฯ พังงา กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายคัดกรองบุคคลอย่างต่อเนื่อง ป้องกัน COVID-19

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 138

        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ซึ่งจังหวัดพังงาได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติการคัดกรองไข้ในกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งบริเวณท่าเรือ โรงแรม ที่พัก รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 37,040 ราย ยังไม่พบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยแต่อย่างใด ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตำรวจ และหน่วยงานสาธารณสุขดำเนินการตามมาตรการ เน้นการใช้หน้ากากผ้า การล้างมือ การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด เพิ่มจุดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อ และเน้นย้ำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกระดับ สวมใส่อุปกรณ์การป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย#รองผู้ว่าฯ พังงา #กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายคัดกรองบุคคลอย่างต่อเนื่องป้องกัน COVID-19 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พงษ์ธร ทะสังขาร์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา