เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอำเภอท้ายเหมือง

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 64

            นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เข้าให้ความช่วยเหลือนายวิรัตน์ มหันต์ ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1/3 หมู่ที่ 7 ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย เนื่องจากเกิดการลัดวงจรของระบบไฟฟ้าในบ้าน ทำให้เกิดเพลิงไหม้เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ต่างๆ ในบ้านทั้งหมด สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างยิ่ง ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอท้ายเหมือง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา รวมถึงเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา สถานีกาชาดสิรินธร 14 ได้นำชุดธารน้ำใจ พร้อมทั้งเงินจำนวนหนึ่งและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามอบให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น #เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา #ช่วยเหลือผู้ประสบภัย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พงษ์ธร ทะสังขาร์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา