พอ.สว.ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 50

วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

จังหวัดน่าน ที่หมู่ 5 บ้านน้ำงาว ตำบลบ่อ อำเภอเมือง

จังหวัดลำพูน ที่หมู่ 1 บ้านวังหลวง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง

ส่วนกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

จังหวัดหนองบัวลำภู ที่หมู่ 4 โรงเรียนบ้านยางชุม ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง

จังหวัดกระบี่ ที่หมู่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์  อำเภอเมือง

ส่วนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสฯ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ ที่หมู่ 3 โรงเรียนบ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม่ ที่หมู่ 6 ห้องเรียนสาขาบ้านน้ำรู ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว

จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรรณิภา ภู่ทอง / สวท. วรรณิภา ภู่ทอง / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย