แค้มป์ปิ้งริมแม่น้ำปัตตานี บ้านปายอ ท่าสาป จ.ยะลา

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 465

        "ปายอ" หมายถึง “พรุ” ซึ่งปัจจุบันกลายสภาพเป็นสวนยาง เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตส่วนหนึ่งของหมู่บ้านจะมีพรุอยู่ ซึ่งชาวบ้านจะนำสัตว์มาเลี้ยงบริเวณนี้ในฤดูแล้ง เนื่องจากที่อื่นไม่มีน้ำและน้ำจะท่วมในฤดูฝน แต่หมู่บ้านนี้พื้นที่อีกส่วนหนึ่งน้ำท่วมไม่ถึง หมู่บ้านปายอเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2295 หรือประมาณ 300 ปีมาแล้ว ปัจจุบันมีเทศบาลตำบลท่าสาปรับผิดชอบดูแล

        นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เปิดเผยว่า ชื่อเดิมจริงๆแล้ว ชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่า “ลูโบ๊ะดีแย” หรือ พรุนั่นเอง มีครัวเรือนอาศัยอยู่ 147 ครัวเรือนประชากร 810 คน นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำสวนผลไม้ และมีศูนย์การเรียนรู้การผลิตนมแพะอีกด้วย ส่วนอนาคตนั้น หลังจากที่มีกลุ่มเยาวชนได้มารวมตัวกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการตั้งจุดแค้มป์ปิ้ง ก็มองว่าพื้นที่แห่งนี้ควรได้รับการต่อยอดในอนาคต โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นักนักท่องสามารถมาสัมผัสบรรยากาศอรุณรุ่งได้อย่างสดชื่น#แค้มป์ปิ้งริมแม่น้ำปัตตานี บ้านปายอ ท่าสาป #จ.ยะลา #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา