จังหวัดระนองขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่างๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 108

            จังหวัดระนองขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่างๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19


            นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสุ่มเสี่ยงที่โรคระบาดจะแพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทย 


            จังหวัดระนอง จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศในระยะนี้ หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ขอให้ตรวจสอบสถานการณ์การระบาดของประเทศปลายทาง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค หรือองค์การอนามัยโลก 


            ทั้งนี้หากไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปขอให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศ ส่วนการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการลาไปต่างประเทศระหว่าววันลา และวันหยุดราชการ จังหวัดระนอง จะเข้มงวดเป็นกรณีพิเศษ #โควิด19 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์   #NNT  #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ นันตสุคนธ์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.ระนอง