จ.นราธิวาส ประชาสัมพันธ์งานประสานขอพระราชทานเพลิง

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 272

          นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวัง ในการขอรับพระราชทานน้ำหลวงพระราชทาน เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน และเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ ให้กับผู้วายชนม์ ซึ่งมีกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการประสานงาน และปฏิบัติงานตามแบบสำนักพระราชวังกำหนด เพื่ออำนวยควาทสะดวกให้กับทายาท หรือผู้ขอ

          ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส สามารถยื่นขอน้ำหลวงพระราชทาน เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน และเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพได้ที่ ห้องประสานงานขอพระราชทานเพลิง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส โทร.0-7351-2833 โทรสาร.0-7351-1650
#จังหวัดนราธิวาส #ประชาสัมพันธ์งานประสานขอพระราชทานเพลิง #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส