อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จัดพิธีปิดและมอบแนวทางการปฎิบัติในการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตาม "โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 176

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จัดพิธีปิดและมอบแนวทางการปฎิบัติในการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตาม "โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

          วานนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นประธานปิดและมอบแนวทางการปฎิบัติในการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตาม "โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จำนวน 52 คน ณ โรงแรมวังรีสอร์ท ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย#อำเภอวังสะพุง #จังหวัดเลย #พิธีปิดและมอบแนวทางการปฎิบัติในการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตาม #โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย