กองทัพบก นำเฮลิคอปเตอร์ รุ่น MI 17 ขนรถแทรกเตอร์ จำนวน 2 คัน กระบะ 1 คัน และน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นไปยอดภูกระดึง เพื่อไว้ทำแนวกันไฟ และใช้ในงานบนยอดภูกระดึง จังหวัดเลย

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 150

กองทัพบก นำเฮลิคอปเตอร์ รุ่น MI 17 ขนรถแทรกเตอร์ จำนวน 2 คัน กระบะ 1 คัน และน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นไปยอดภูกระดึง เพื่อไว้ทำแนวกันไฟ และใช้ในงานบนยอดภูกระดึง จังหวัดเลย

          วานนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้แทนกองทัพภาคที่ 2 นำกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 28 และเจ้าหน้าที่จากหน่วยศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 นาย สนับสนุนควบคุมไฟป่า สนาม ฮ.บ้านศรีฐาน มีเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน พ.ท.วัฒนศักดิ์ แสงศรี ตำแหน่ง ผู้บังคับอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ 17 กองพันที่ 41 กรมบินศูนย์การบินทหารบก ร.ต.อนุรักษ์ ลีลาศ จ.ส.อ.กิตติศักดิ์ เงางาม จ.ส.อ.สันติธรรม สังข์ศรี ส.อ.เฉลิมเกียรติ ชลสาคร เจ้าหน้าที่โยงยึด จ.ส.อ.วุฒิพงษ์ ทิพย์ไสยาสน์ จ.ส.อ.อรรถพล แสงอิ่ม ส.อ.ไอยศูรย์ ผลทรัพย์ ตอนนำทาง จ.ส.อ.เสกสิทธิ์ คูณขุนทด ส.อ.ภานุ วัณนะกิตติขนรถแทรกเตอร์ 2 คัน และรถกระบะ จำนวน 1 คัน เพื่อยับยั้งไม่ให้ไฟขยายวงกว้าง

          ทั้งนี้ กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกในพื้นที่หลายจังหวัด ได้จัดเครื่องมือช่าง และกำลังพลเดินเท้า รวมทั้งชุดแพทย์สนาม กระจายกำลังเพิ่มเติมเข้าไปสำรวจ และสนับสนุนการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แพร่ เลย รวมทั้งจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระบุรี ขณะที่ กองทัพเรือ ได้จัดกำลังสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พร้อมกันนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บินถ่ายภาพประเมินสถานการณ์จุดความร้อนในภาพรวม และนำอากาศยานสนับสนุนการทำงานร่วมกันกรมป้องกันและบรรเทสาธารณภัย บินโปรยน้ำ และสารเคมีควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง#กองทัพบก #เฮลิคอปเตอร์ รุ่น MI 17 #รถแทรกเตอร์ #น้ำมันเชื้อเพลิง #ยอดภูกระดึง #แนวกันไฟ #จังหวัดเลย #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย