นายอำเภอวังสะพุง จ.เลย ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ระดับอำเภอ

27 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 159

นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ระดับอำเภอ

          วานนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ระดับอำเภอ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอวังสะพุง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งวัด สำนักสงฆ์ และโครงการพระสงฆ์ร่วมกับป่าไม้ในการดูแลรักษาป่าไม้ ซึ่งมี จำนวน 64 แห่ง ซึ่งประชุม ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

#นายอำเภอวังสะพุง #จังหวัดเลย #ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ระดับอำเภอ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย