ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ เยี่ยมคารวะเจ้าแขวงสะหวันนะเขต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

26 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 188

          วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ห้องว่าการแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงสะหวันนะเขต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหารือข้อราชการระหว่างผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดอำนาจเจริญ กับเจ้าแขวงสะหวันเขต เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ประสานความร่วมมือ และเป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดอำนาจเจริญ กับแขวงสะหวันนะเขต ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเจ้าแขวงสะหวันนะเขต ได้แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และการที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา และการแก้ไขปัญหายาเสพติด

#ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ #เยี่ยมคารวะเจ้าแขวงสะหวันนะเขต #เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ #กระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกัญญา พุทธคู

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ