มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี

26 ก.พ. 2563 | เข้าชม : 62

มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี 

            วันนี้ (26 ก.พ. 63) เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองปทุมธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา ด้วยมูลนิธิสแตนเลย์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) โดยคุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท มอบทุนการศึกษา 250,000 บาท สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 100 ทุน จาก 79 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 และมอบทุนการศึกษา 250,000 บาท สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 100 ทุน จาก 25 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 

            โดยมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 บาท โดยความอนุเคราะห์ของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชี่ยน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ให้การส่งเสริมด้านการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา 2. ให้การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีในระหว่าง วัฒนธรรมของชาติต่างๆ 3. ให้การส่งเสริม ด้านการพิทักษ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของประเทศ 4. ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือประสบภัยในสถานการณ์ต่างๆ 5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด#มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย #บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) #มอบทุนการศึกษา #จังหวัดปทุมธานี #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิต ผิวผ่อง

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี